POLITYKA PRYWATNOŚCI


Dane osobowe

 

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Dorota Graczyk, Cybernetyki 7E/51 02-677 Warszawa.

 

Uprawnienia.

RODO przyznaje następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:
• prawo dostępu do danych osobowych,
• prawo do sprostowania danych osobowych,
• prawo do usunięcia danych osobowych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

 

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

W celu sprawdzenia jakie dane osobowe, dotyczące Państwa posiadam i w jakich celach je przetwarzam, proszę o kontakt mailowy pod adresem (adres e-mail).

 

Bezpieczeństwo.

Zapewniam podjęcie wszelkich działań, celem zapewnienia poufność i bezpieczeństwo wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 

Odbiorcy danych.

Dane mogą być przetwarzane przez podwykonawców, niezbędnych w procesie realizacji usług:
1.        w celu przechowywania danych osobowych, przekazywanych za pośrednictwem formularzy, udostępnionych na stronie internetowej (formularz kontaktowy, newslatter). Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail funkcjonującej w oparciu o serwery Google.
Z uwagi na korzystanie z usług Google Państwa dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Google przystąpił do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.
2.        osoby, które przy świadczeniu na moją rzecz usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych.
Cele, podstawy prawne czynności przetwarzania oraz okres przetwarzania danych osobowych
Kontakt.
– Kontakt za pomocą poczty e-mail wymaga przekazania mi adresu e-mail. treść wiadomości może zawierać inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu.
– Cel przetwarzania danych jest zgodny z podstawą art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
– Treść korespondencji może podlegać archiwizacji (brak możliwości określenia jednoznacznego terminu jej usunięcia).
– Zawsze mają Państwo możliwość żądania przedstawienia historii korespondencji (jeśli byłą archiwizowania), usunięcia jej. Korespondencja nie zostanie usunięta, jeśli jest to uzasadnione ze względu na mój nadrzędny interes, czyli zabezpieczenie przed potencjalnymi roszczeniami z Państwa strony.

 

PLIKI COOKIES


Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i używane są do korzystania z usług Serwisu .

 

Zgoda na cookies.

– Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies.
– Zawsze można zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdują się wyjaśnienia, dotyczące zmiany ustawień cookies.
– Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w ramach Serwisu. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

 

Rodzaje plików cookies.

– „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Serwisu).
– „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
– „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Serwisu lepiej zorganizować jego układ. “

 

Cookies podmiotów trzecich.

Google Analytics-

zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizuję, w celu tworzenia statystyk i ich analizie w celu optymalizacji Serwisu.
Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z mojej strony.
Narzędzia społecznościowe- W serwisie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Google, LinkedIN.
Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.
• Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,
• Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,
• Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl,
• LinkedIN – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

Facebook Pixel.

Strona korzysta z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook.

 

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu identyfikacji.